POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.tretex.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest  Anna Walewska-Skrzypińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anna Walewska – Skrzypińska Tretex, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292552973, REGON: 388674670 , miejsce wykonywania działalności Łódź 90-547 ul.Zamenhofa 36/29, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@tretex.eu,

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPRAWNEJ I KOMFORTOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dane osobowe zbierane przez Tretex za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Dane osobowe zbierane są w trakcie:

– składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

imię i nazwisko

dane adresowe:

kod pocztowy i miejscowość;

kraj (państwo)

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

adres e-mail

numer telefonu

firma

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. Paynow), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ALLEGRO.PL 

Administratorem danych osobowych użytkownika na Allegro.pl jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Adam Mirowski staje się administratorem danych osobowych użytkowników, którzy dokonają zakupu w jednym ze sklepów prowadzonych przez Adama Mirowskiego na Allegro.pl

Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli umowy sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:

imię i nazwisko

adres

adres e-mail

numer telefonu

firma

NIP

nazwa użytkownika na Allegro.pl

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jest ono dobrowolne ale ich brak uniemożliwi zawarcie umowy na sprawne i komfortowe zrealizowanie zamówienia.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE 

Dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.

Przetwarzane dane niezbędne do realizacji umowy prowadzenia konta w Sklepie:

adres e-mail

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu automatycznego uzupełniania formularza zamówienia. Jeżeli klient zgadza się na takie przetwarzanie danych może je wpisać w odpowiednie okienka na swoim Koncie w Sklepie. Klient podaje następujące dane:

imię i nazwisko

dane adresowe:

kod pocztowy i miejscowość;

kraj (państwo)

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

adres e-mail

numer telefonu

firma

numer NIP

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta. Klient może tego dokonać w dowolnym czasie używając przycisku “Usuń konto”.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta.

Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć dane z okienek i kliknąć przycisk “Zapisz zmiany”.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Podanie adresu e-mail jest warunkiem zawarcie umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi prowadzenie Konta w Sklepie.

Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie formularza zamówienia.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM 

Dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, Czatu lub innych narzędzi komunikacji.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klientów zwracających się z zapytaniem.

Przetwarzane dane to:

adres e-mail

imię i nazwisko

numer telefonu

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku.

Podanie danych osobowych do TRETEX jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KOMUNIKACJI ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w mediach społecznościowych są odpowiednio Facebook, Youtube, Twitter, Google.

Adam Mirowski staje się Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, które weszły w interakcję (np. polubienie, udostępnienie, komentarz, etc.) z profilem/stroną prowadzoną przez Annę Walewską-Skrzypińską w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzane dane mogą różnić się w zależności od konkretnego portalu społecznościowego i danych udostępnionych na nim przez użytkownika. Dane te mogą obejmować:

imię i nazwisko

nick

wizerunek

profil publiczny

inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach

Dane osobowe z portali społecznościowych mogą zostać połączone z innymi danymi jeżeli wynika to z okoliczności, np. zadanie pytania o status zamówienia.

Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, by sprawnie odpowiadać na komentarze i wiadomości oraz budować dobre relacje z osobami wchodzącymi w interakcje. Podanie danych jest konieczne do użycia narzędzi do komunikacji udostępnianych przez poszczególne portale społecznościowe.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator przetwarza następujące dane:

adresy IP

unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies)

możemy łączyć unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach

typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia

aktywność w witrynie www.tretex.eu

źródła odwiedzin

Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także innym osobom. Dzięki temu Administrator ma możliwość reagowania i zapobiegania im.

Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie:

wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności danych

interesów Administratora aby chronić swoich praw, bezpieczeństwa w tym również by zabezpieczać dane niezbędne do dochodzenia roszczeń lub żądań.

Dane te przechowywane są tak długo jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU POMIARU WYNIKÓW 

Dla utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu, tak by zaspokajały potrzeby Klientów, Administrator przetwarza dane:

adresy IP

unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach.

typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia

aktywność w witrynie www.tretex.eu

źródła odwiedzin

informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy

Cel przetwarzania wynika z prawa Administratora do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH 

Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:

reagowanie na proces prawny

prawomocne żądania instytucji państwowych

zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:

Google

Paynow (w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem Paynow)

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony.

Kategorie danych osobowych jakie są przekazywane do Google:

adresy IP

unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach.

typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia

aktywność w witrynie www.tretex.eu

źródła odwiedzin

informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy

XII. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@tretex.eu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. PLIKI “COOKIES” 

Sklep Usługodawcy używa plików zwanych „cookies”. stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez TRETEX na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik Cookie zazwyczaj zawierają domeny, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronach www.tretexi.eu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron www.tretex.eu w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach stron www.tretex.eu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia stronwww.tretex.eu.

Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony www.tretexi.eu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony www.tretexi.eu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie www.tretexi.eu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony www.tretexi.eu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu strony WWW.tretex.eu, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

  1. Treść oświadczenia TRETEX o polityce prywatności może być okresowo zmieniana w celu dostosowanie jej do nowych przepisów prawa lub rozwiązań technicznych.